Saturday, January 19, 2019

Tilbygg hytte Nesøya

Pga. vanskelig adkomst til hytte så ble det brukt helikopter-transport av materialer til byggeplass.      


    Industriveien 7, N-6600 Sunndalsøra, t: 71 69 06 60, post@bygg-service.no

    (C) Bygg-Service as  -  produsert og publisert med ROW fra Ramvik.no

    (C) 2011