Saturday, February 16, 2019

Vi tar hele ansvaret fra A til Å
Byggservice AS har lang erfaring, stor allsidighet og et nært
samarbeid med anerkjente leverandører og underleverandører.
Har dere valgt oss til oppdrag, tar vi oss av hele hovedentreprisen.
Når de forskjellige håndverkerne kommer inn i prosjektet er
derfor vårt fulle og hele ansvar. Som kunde får du ett
ansvarspunkt å forholde deg til - og en faktura!

 

Hvilke tjenester kan vi tilby?
- Modifisering av butikk- og næringslokaler
- Ombygging som følge av endrede behov
- Omdisponering og bygningsmessig tilpasning
- Element bygg
- Påbygg og tilbygg
- Alle typer tømrer og snekkerarbeid
- Forskaling, støpearbeid og betongrehabilitering
- Skifte av fasadekledning
- Utbedring og skifte av tak
- Stillasbygging
- Betongsaging, fresing og sliping
- Kjerneboring
- Mur-, puss og flisarbeider
- Nye næringsbygg, lagerbygg, bygg for industrien

 


Industriveien 7, N-6600 Sunndalsøra, t: 71 69 06 60, post@bygg-service.no

(C) Bygg-Service as  -  produsert og publisert med ROW fra Ramvik.no

(C) 2011